Categories
product Quan trắc không khí

Circuit board design and embedded system programming

Tech fixes motherboard in service center. Shallow DOF, focus on hands, image is toned with extra light effects

Design and simulation software

 • Cadence Allegro and OrCAD
 • Hyperlynx

Embedded software

 • Linux Operating System 5.4.85
 • Androi Operating System 10.0.0
 • Port drivers for all peripherals
 • Implementation of the application

Technical features

Hardware Description:

 • Processor: 1.5GHz Dual / Quad Cortex ™ -A53
 • Gigabit Ethernet (10/100/1000 BASE-T)
 • USB port (HUB design – 3-piece port
 • The USB-1 port will be used only for debugging
 • The USB-2 port will be connected to the USB hub to create the port for the touch screen controller, the external USB 3.0 port.
 • RS232 port (TXD & RXD only)
 • HDMI video output (4K60)
 • I2C & SPI for Peripheral Control
 • External 10-bit address (SPI)
 • Modify internal
 • 36 VDC input power supply
 • Keep circuit board operating for 500ms when power is off
 • Monitor all sources of the circuit board
 • The circuit board is designed to filter EMC and EMI noise

Vì sao chọn Trạm quan trắc nước mặt tự động của chúng tôi?

Thiết bị hoạt động theo quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT về Quy định Kỹ thuật Quan trắc môi trường.

Thiết bị được kiểm định tại cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thiết bị nhỏ gọn, linh hoạt trong việc chọn vị trí lắp đặt: Lắp trên trụ điện, đèn đường, toà nhà, hoặc các vị trí khác.

Sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp điện năng cho trạm hoạt động.

Các thông số đo khác nhau có thể được lựa chọn và thay đổi một cách linh hoạt tùy nhu cầu thực tế tại vị trí cần quan trắc.

Các cảm biến có chất lượng cao, do các nhà sản xuất uy tín trên thế giới cung cấp, vận hành đơn giản, giảm thiểu chi phí bảo trì.