Giới thiệu

Về chúng tôi

Công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ số đã có những tác động vô cùng sâu sắc đến cách mà con người sinh sống, giao tiếp và phương thức mà một xã hội được vận hành. Sự thay đổi to lớn đó đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ ngay trên đất nước Việt Nam. Chúng tôi mong muốn thông qua các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin, công nghệ số để góp phần nhỏ bé của mình đem đến cho người dân chất lượng cuộc sống tốt hơn, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh.

Dịch vụ của chúng tôi

Với chuyên môn về phát triển sản phẩm phần mềm và phần cứng, SITECH có khả năng phát triển các sản phẩm CNTT, công nghệ số dựa trên ý tưởng do khách hàng cung cấp.

Giới thiệu

Được thành lập từ tâm huyết của các chuyên gia CNTT lâu năm trong và ngoài nước, SITECH là đơn vị tiên phong trong việc triển khai các giải pháp đô thị thông minh bằng công nghệ Việt. Chúng tôi đặc biệt có thế mạnh trong việc ứng dụng các giải pháp tự động hóa, sử dụng cảm biến thu thập số liệu và phân tích dữ liệu thông minh.

SITECH mang công nghệ Việt đến với cuộc sống người Việt

Tầm nhìn

SITECH mong muốn trở thành nhà sản xuất các sản phẩm CNTT, sản phẩm số hàng đầu Việt Nam, mang lại sự hài lòng cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm công nghệ cao cấp do người Việt Nam tạo ra, góp phần cùng đất nước đạt mục tiêu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Sản phẩm của chúng tôi